Podatek od zakupu samochodu PCC-3

Jest takie przysłowie: „W życiu pewne są tylko śmierć i podatki”. Nie inaczej jest też w samochodów, dlatego dzisiaj pokażę Ci, kiedy musisz zapłacić podatek od zakupu samochodu, ile będzie Cię to kosztować oraz jak go opłacić.

Kiedy należy opłacić podatek od zakupu samochodu PCC-3?

Podatek od zakupu samochodu PCC-3, czyli podatek od czynności cywilnoprawnych należy opłacić w przypadku zakupu rzeczy ruchomych jakimi są m.in. samochody osobowe. Co ważne, obowiązek podatkowy powstaje, jeśli kupujesz samochód na podstawie umowy-kupna sprzedaży, czyli w praktyce od osoby prywatnej. Jeżeli natomiast kupujesz samochód na podstawie faktury VAT lub faktury VAT-marża, nie musisz opłacać tego podatku. W takim przypadku sprzedający jest zobowiązany do opłacenia podatku VAT.
Dodatkowo, podatku PCC-3 nie musisz również opłacać, jeżeli wartość rynkowa samochodu nie przekracza 1000 zł.

Ile wynosi podatek od zakupu samochodu PCC-3?

Podatek PCC-3 wynosi 2% podstawy opodatkowania. Podstawą opodatkowania jest zwykle kwota wpisana na umowie zakupu samochodu.

Może się jednak okazać, że według organu podatkowego (Urzędu Skarbowego) kwota na umowie odbiega od wartości rynkowej samochodu, dlatego możesz zostać wezwany do opłacenia wyższego podatku.
Więcej informacji na temat wartości rynkowej samochodu w dalszej części artykułu.

Jeżeli kupiłeś samochód poniżej wartości rynkowej z uzasadnionego powodu np. uszkodzenia blacharskiego lub mechanicznego, możesz przedstawić urzędnikowi takie potwierdzenie, aby nie płacić niepotrzebnie wyższego podatku – zwykle wystarczy odpowiedni zapis na umowie.

W jakim terminie opłacić podatek PCC-3?

Podatek należy opłacić do 14 dni od momentu powstania obowiązku podatkowego, czyli zwykle dnia zawarcia umowy. Aby opłacić podatek musisz złożyć deklarację PCC-3 bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym, a następnie opłacić go w kasie urzędu lub wysłać pocztą i opłacić przelewem.

Jak uzupełnić formularz PCC-3?

Formularz PCC-3” możesz pobrać i wydrukować np. z naszej strony lub pobrać bezpośrednio z Urzędu Skarbowego. Poniżej pokaże Ci krok po kroku, jak poprawnie uzupełnić deklarację dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

W polu 1 wpisz swój numer PESEL. W polu 4. wpisz datę nabycia samochodu.

podatek od zakupu samochodu PCC-3

Miejsce i cel składania deklaracji

W polu 5 wpisz nazwę Urzędu Skarbowego odpowiednią dla miejsca zamieszkania. W polu 6 zaznacz „złożenie deklaracji”, jeśli po raz pierwszy dla danego samochodu składasz deklarację.

deklaracja PCC-3

Dane identyfikacyjne

W polu 7 zaznacz właściwy kwadrat. Jeśli kupiłeś samochód na podstawie umowy kupna-sprzedaży zaznacz „podmiot zobowiązany solidarnie do zapłaty podatku”. Następnie w polu 8 zaznacz „osoba fizyczna”. W polu 9 wpisz swoje imię i nazwisko oraz datę urodzenia. W polu 10 wpisz imię ojca i matki.

formularz PCC-3

Aktualny adres zamieszkania

W polach B2 wpisz swój aktualny adres zamieszkania.

podatek od zakupu samochodu

Przedmiot opodatkowania i treść czynności cywilnoprawnej

W polu 21 zaznacz przedmiot opodatkowania. W przypadku umowy kupna-sprzedaży zaznacz kwadrat „umowa”.

W polu 21 zaznacz „terytorium RP”, jeżeli samochód znajduję się na terenie Polski lub „poza terytorium RP”, jeżeli samochód znajduję się za granicą. Podobnie uzupełnij pole 23. Zaznacz „terytorium RP”, jeśli umowa została zawarta w Polsce lub „poza terytorium RP”, jeżeli za granicą.

W polu 24 wpisz podstawowe dane samochodu, jak np. marka, model, numer VIN, rok produkcji, pojemność, moc, oznaczenie silnika, czy nazwę pakietu wyposażenia. W tym polu możesz również wpisać czynniki, które obniżają wartość samochodu np. przebieg (jeśli jest duży), uszkodzenia blacharskie lub mechaniczne.

podatek od zakupu samochodu PCC-3

Obliczenie należnego podatku od czynności cywilnoprawnych

W kolumnie b „podstawa opodatkowania”, w polu 27 wpisz wartość samochodu. Najczęściej jest to wartość samochodu z umowy. Jednak urzędnik może ją zakwestionować, jeżeli będzie ona niższa od średniej wartości auta. Na stronie omnipret możesz obliczyć średnią wartość rynkową samochodu i sprawdzić, czy nie odbiega znacząco od kwoty z umowy. Pamiętaj jednak, że jest to niezależny serwis, który podaje wartość na podstawie ogłoszeń, więc są one tylko orientacyjne.
W kolumnie d, w polu 28 wpisz obliczoną wartość.

Przykładowo, jeżeli wartość samochodu wynosi 35 000 zł, w polu 28 wpisz 700 (2% x 35000).

wniosek PCC-3

W przypadku składania deklaracji bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym, urzędnik od razu sprawdzi wartość rynkową samochodu i dokona ewentualnej korekty. Jeżeli jednak składasz deklarację pocztą, Urząd również listownie poinformuje o korekcie podatku.

Obliczenie należnego podatku od umowy spółki/ zmiany umowy spółki

Pola E pozostaw puste.

podatek od zakupu samochodu PCC-3

Podatek do zapłaty

W polu 54 wpisz kwotę podatku (przepisz kwotę z pola 28). W naszym przypadku 700.

jak obliczyć podatek od zakupu samochodu

Informacje dodatkowe

Uzupełnij to pole, tylko, gdy nie mieszkasz na terytorium Polski (w takim przypadku wpisz dane sprzedającego lub miejsce zakupu samochodu).

podatek od czynności cywilnoprawnych

Informacja o załącznikach

W polu 64 wpisz liczbę załączników PCC-3/A (druk PCC-3/A). Druk PCC-3/A musisz uzupełnić, gdy transakcji dokonują więcej niż dwie osoby.

Przykładowo, jeżeli samochód był właścicielem Pana A i współwłaściciela Pana B, a Ty kupiłeś go razem z współwłaścicielem C, musisz wypełnić druk dla osoby B i C i wpisać w polu 64 cyfrę „2”.

współwłaściciel a podatek od zakupu samochodu

Podpis podatnika i osób reprezentujących podatnika

W polach I.1 wpisz swoje imię, nazwisko, datę wypełnienia deklaracji oraz złóż podpis. Jeżeli wniosek złoży inna osoba np. żona, nie uzupełniasz pól I.1, tylko I.2.

Upłynięcie terminu opłacenia podatku PCC-3

Wiele osób spóźnia się z opłaceniem podatku PCC-3 lub po prostu nawet nie wie, że taki podatek należy opłacić. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji i chcesz uregulować należność, musisz standardowo złożyć deklarację PCC-3 wraz z dokumentem „czynny żal”.

Aby uniknąć kary, najlepiej złożyć oba dokumenty jeszcze zanim sam Urząd wezwie Cię do zapłaty. W przypadku złożenia czynnego żalu musisz opłacić podatek PCC-3 wraz z należnymi odsetkami (7% w skali roku).

Przykładowo, jeżeli 1.02.2019r. kupiłeś samochód za 35 000 zł, musisz zapłacić 700 zł podatku + odsetki (przykładowo na dzień 1.04.2020 wynoszą 57,04zł).

Na koniec muszę wspomnieć, że obowiązek opłacenia podatku przedawnia się po upływie 5 lat :).

Zobacz także jak zarejestrować samochód w urzędzie.

Kompleksowe sprawdzenie samochodu przed kupnem
Książka od ogłoszenia do kupienia

Reader Interactions

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *